Ole Wæver skal lede forskning i konfliktløsning i brændpunkter – University of Copenhagen

CAST > News > Ole Wæver skal lede fo...

06 February 2013

Ole Wæver skal lede forskning i konfliktløsning i brændpunkter

Det Strategiske Forskningsråd har bevilliget Ole Wæver 15,5 millioner til etablering af Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), der samler forskere på tværs af landets universiteter til forskning i internationale konflikter.

CRICs forskerteam udgøres af professor Ole Wæver (Københavns Universitet), lektor Poul Poder (Københavns Universitet), professor Jakob Skovgaard-Petersen (Københavns Universitet), lektor Sara Dybris McQuaid (Aarhus Universitet), professor Anna Leander (CBS), professor Bjørn Møller (Aalborg Universitet) og Dietrich Jung (Syddansk Universitet). Derudover vil der blive tilknyttet en række PhD-studerende, post.doc'er og andre forskere.

Centerets fokus vil ligge på 4 hovedemner:

  • Udvikling af konfliktteori
  • Kollektiv hukommelse i langtrukne konflikter
  • Tredjeparters handlemuligheder, når konflikter eskalerer
  • Hvordan ekspertise om konflikter dannes og anvendes

Disse emner vil blive suppleret med regionale casestudier fra Afrikas Horn og Levanten.

For yderligere info, henvises til dette interview med Ole Wæver og beskrivelsen af CRIC