18 June 2019

Invitation til seminar - Efterforskeres anvendelse af sociale medier

International forskning viser, at politiets efterforskere i højere og højere grad anvender informationer fra sociale medier i efterforskningsarbejdet. En amerikansk undersøgelse har blandt andet vist, at 81% af de adspurgte efterforskere anvendte sociale medier i efterforskningsarbejdet dagligt og hele 71% af disse mente, at sociale medier gør efterforskningsarbejdet mere effektivt. Undersøgelse viser dog også, at der er behov for mere klarhed i forhold til, hvordan sådanne informationer tilgås og anvendes.

På dette seminar vil vi stille skarpt på muligheder og udfordringer ved anvendelsen af sociale medier i efterforskningssammenhænge.

Vi har på Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og Risikomanageruddannelse (med støtte fra NordSTEVA) netop færdiggjort en Skandinavisk undersøgelse af efterforskernes syn på anvendelsen af sociale medier i efterforskningssammenhænge, og vi vil på dette seminar præsentere nogle af de resultater, som undersøgelsen har bibragt.

Derudover vil to førende skandinavisk forskere samt en efterforsker præsentere deres bud på udfordringer og dilemmaer, som anvendelsen af informationer fra sociale medier i efterforskningssammenhænge kan medføre.

Hvornår: 30. august 2019 kl. 10.00-14.30

Hvor: Faculty Lounge på 3. sal i bygning 35, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet , Øster Farimagsgade 5, Københavns Universitet

Program:

10.00-10.30: Velkomst og præsentation af undersøgelsens resultater v. adjunkt Kira Vrist Rønn, Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og Risikomanageruddannelse

10.30-10.40: Pause

10.40-11.40: Etiske dilemma, sosiale medier og etikk i profesjoner. v. professor Brita Bjørkelo, Politihøjskolen i Oslo

11.40-12.15: Frokost

12.15-13.15: Brug af åbne internetkilder i efterforskning v. efterforsker, politiførstebetjent Bjørn Rasmussen, KRIPOS, Oslo

13.15-13.25: Pause

13.25-14.25: Politiets infiltration på digitale platforme v. ph.d.-studerende Lene Wacher Lentz, Ålborg Universitet

14.25-14.30: Afrunding 

Tilmelding til Kira Vrist Rønn: kivr@kp.dk senest d. 14. august 2019